สาระน่ารู้    ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  Dos  

 

DOS 

DISK OPERATING SYSTEM         

เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแผ่น Disk ปัจจุบันมีโปรแกรมอื่นๆ อีกเช่น Windows,Linuk

ประโยชน์ของ DOS         

 - ใช้ในการจัดเตรียมพื้นที่ของ HDD. ก่อนติดตั้ง Windows         

 - ใช้สำรองข้อมูล         

 - ใช้ติดตั้ง Windows 

การได้มาของคำสั่ง DOS

-          ได้มาจากแผ่น Dos V.6.22 แผ่นที่ 1

-          ได้มาจากแผ่น Startup,Win98,Winme

ชุดคำสั่ง DOS

-          Internal Dos > เป็นชุดคำสั่งที่ไม่ต้องมีการประมวลผลหลายขั้นตอน เช่น DIR,CD,MD

-          External Dos > เป็นชุดคำสั่งที่ต้องมีการประมวลผลหลายขั้นตอน เช่น FDisk,Format

ประเภทของ DOS

- Real Dos > ได้จากการ Boot ผ่านแผ่น Startup โดยตรง

- Command Dos > ติดตั้งมากับ Windows

การเข้าสู่ COMMAND DOS

- Start > Program > Accessories > Command prompt

การเข้าสู่ REAL DOS

1.เข้าสู่ BIOS                   First Boot > CD-ROM,( FDD )                   Second Boot > HDD

2.ใส่แผ่น DOS

3.Save Bios

4.เครื่องจะ Restart ปรากฏ A:\>

_INTERNAL DOS

1.คำสั่ง DIR > ใช้แสดงข้อมูล         

 รูปแบบ : A:\> DIR          

- เช่น DIR/W,DIR/P หรือ DIR/?

2.คำสั่งในการเปลี่ยน Root Directory ( Drive A:     Z: )         

 รูปแบบ A:\>C:           

จะได้   C:\>                     

C:\>A:                     

A:\>

3.คำสั่ง MD > ใช้สร้าง SUB Directory ( Folder )         

 รูปแบบ C:\> MD_ชื่อ          

เช่น        C:\> MD_WIN98

4.คำสั่ง CD > ใช้ในการเข้าสู่ SUB Directory         

 รูปแบบ C:\>CD_ชื่อ         

เช่น        C:\>CD_WIN98

5.คำสั่ง CD…หรือ CD\ > ใช้ในการออกจาก SUB Directory         

 รูปแบบ C:\WIN98>CD..

6.คำสั่ง REN > ใช้เปลี่ยนชื่อ SUB Directory         

 รูปแบบ C:\REN_ชื่อเก่า_ชื่อใหม่         

เช่น        C:\REN_WIN98_WINXP                     

C:\DIR

7.คำสั่ง COPY > ใช้ในการคัดลอก File ข้อมูล         

 รูปแบบ A:\COPY_*.*_C:\WINXP ต้นฉบับ                        

 คัดลอก                ข้อมูล(*ชื่อ.*นามสกุล)                  Drive                                                                             Folder ปลายทาง

8.คำสั่ง DEL > ใช้ในการลบ File         

 รูปแบบ C:\WINXP>Del_ชื่อ.นามสกุล                                           

Del_*.COM        ลบนามสกุล                                           

Del_*.*           ลบทุกไฟล์

9.คำสั่ง RD >ใช้ในการลบ SUB Directory         

 รูปแบบ C:\>RD_ชื่อ         

  เช่น    C:\>RD_WINXP           

C:\DIR

10.คำสั่ง Cls > ใช้ Clear หน้าจอภาพ         

 รูปแบบ C (A):\>Cls

11.คำสั่ง TIME > ใช้ตรวจสอบและแก้ไขเวลา         

 รูปแบบ C:\>TIME

12.คำสั่ง DATE > ใช้ตรวจสอบและแก้ไขวันที่         

 รูปแบบ C:\>DATE

13.คำสั่ง VER > ใช้ตรวจสอบ Version         

 รูปแบบ C:\>VER

EXTERNAL DOS

1.คำสั่ง FDISK > ใช้ในการแบ่งพื้นที่ของ HDD.         

 รูปแบบ A:\>FDISK                               

ตอบ Y

2.คำสั่ง FORMAT > ใช้สร้างตารางจัดเก็บข้อมูล         

 รูปแบบ A:\>FORMAT_C:                            

ตอบ Y

3.คำสั่ง SYS > ใช้คัดลอกไฟล์ ระบบเก็บไว้ที่ HDD.         

 รูปแบบ A:\>SYS_C:                            

System Transferred

4.คำสั่ง ST > ใช้โหลด FUNCTION I/O         

 รูปแบบ A:\>ST                      > เลือกภาษา          Enter ผ่าน                      

> YES                      > YES