หน้าแรก    รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล  ลูกจ้างชั่วคราว  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 อัตรา (บก.,น.พยาบาลอาวุโส,ฝ่ายพลาธิการ)

 

 

 

 
 
   Page 1/14 |«  «     »  »|