จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 60
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
Education
 
 
 

 
 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
 
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)
เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน Cyber Operations Contest 2017
โดย ทีมกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทีมกรมข่าวทหารอากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ทีมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/584852
  
    โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.
   
คลิ๊กเพื่อเข้าประเมิน
กำหนดการใช้งานโปรแกรมดังนี้ ตั้งแต่ ถึง
1. บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล 1 พ.ค.60 20 พ.ค.60
2. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.60 30 มิ.ย.60
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะกำลังพล 1 ก.ค.60 15 ก.ค.60
4. ให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะกำลังพล 16 ก.ค.60 31 ก.ค.60

ขอความร่วมมือข้าราชการ สังกัด พอ.ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกำลังพลในวงรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (มี.ค. - มิ.ย.๖๐)

 
    ประกาศ, คำแนะนำ
  


All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560
 All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด)
All..  
    บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
    พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ.