จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
วิธีเฉพาะเจาะจง
 
วิธีคัดเลือก
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 60
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเว็บ
Education...
 
1. นโยบายด้านการศึกษา
 
2. ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
3. โครงการศึกษา ทอ. ปีต่าง ๆ
 
4. แบบฟอร์มด้านการศึกษา
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติของแพทย์ใช้ทุนและต้องการศึกษาต่อ
 
 
 

 
 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
 
 

พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ. พร้อมด้วยคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ ณ สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง จว.บุรีรัมย์ โดยมี น.ท.มานพ เชียงเงิน ผบ.สร.ขร. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐

 
......................................
 
 

พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.๒๑ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๒๑ โดยมี น.อ.ฐานันดร์ ทิพเวส ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐

 
......................................
 
 
 

พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน ๒๓ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๒๓ โดยมี น.อ.วิสูตร อินทร์ขำ ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๐

 
......................................
 
 

 
    โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.
   
 ..............................................
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560
 



All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ



All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 








All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)



All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)



All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)





All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง ( วิธีเฉพาะเจาะจง)





All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีคัดเลือก)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด)




All..  
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561





All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช  
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ